Hotărârile Senatului UBB din anul universitar 2019-2020