Hotărârile Senatului UBB din anul universitar 2017-2018