Hotărârile Senatului UBB din anul universitar 2016-2017