Hotărârile Senatului UBB din anul universitar 2018-2019