Hotărârile Senatului UBB din anul universitar 2015-2016