Președinte

Pr. prof. dr. Ioan Chirilă
Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă

Traditio nostra

Rădăcinile istorice ale Universității sunt Traditio nostra, ele trebuie să fie mereu prezentate și susținute de o corolă revelatoare.

Pr. Ioan Chirilă

Transparență, implicare, competitivitate, creație și virtute

Senatul Universității este forul reprezentativ al corpului academic și de cercetare din urbea noastră bimilenară. În el se regăsesc toate direcțiile de formare culturală a tinerilor, dar și forțele de reconfigurare cultural morală a societății noastre. Mesajul siglei noastre universitare este foarte expresiv și foarte adecvat în acest sens: Traditio nostra unacum Europae virtutibus splendet, el poate fi receptat ca un crez ce transcende toate etapele devenirii acesteia. Ajuns în postura de a asuma  responsabilitatea, onorantă și complexă, de președinte al Senatului UBB,  am încercat să-mi reorganizez acțiunile în consens cu amplitudinea și varietatea tematică existentă și mi-am căutat reperele găsindu-le în acest crez: rădăcinile istorice ale Universității sunt Traditio nostra, ele trebuie să fie mereu prezentate și susținute de o corolă revelatoare; forța noastră este determinată de unitatea și convergența creuzetelor de formare, de unitatea internă și de unitatea cu mediul educațional-formativ european, deci este Unacum Europae; efortul nostru de formare, de cercetare, de implicare în  societate nu este menit doar să informeze, ci să formeze competențe, să formeze oameni caracterizați de virtuți, adică oameni din care Virtutibus splendet.

Tot acest parcurs educaţional şi formativ se realizează ca un act de comunicare profesională, sinceră, care crează o unitate de gândire între formator şi student, dar, în acelaşi timp, se crează zonele de comuniune, de unitate teleologică din care se va naşte progresul în cunoaştere şi în dobândirea competenţelor. Temelia acestui act comunicaţional este traditio nostra, dar, în acelaşi timp, trebuie să fie necesarul profesional propriu timpului nostru şi dinamicii existente în planul profesiilor revendicate de societate azi. Din aceste motive politicile de structurare şi orientare profesională elaborate de Senatul UBB vor căuta să reflecte în componenta sa curriculară acele specializări care revendică acum absolvenți, dar şi aplicarea unei prospecţiuni menite să ofere reperele de proiectare a unei perspective a viitorului. Cei care optează pentru UBB, optează pentru Universitatea viitorului, pentru Universitatea care, pe temelia trecutului, proiectează în prezent premizele formative ale viitorului. Senatul UBB promovează un mediu educaţional-formativ al comunicării, iar comunicarea generează implicarea unanimă a părţilor.

Standardele atinse până la această dată sunt excelente (potrivit clasificărilor realizate în mediul educaţional naţional), această situare ne revendică pentru a realiza un demers de cercetare competitiv. Elaborarea unei politici de cercetare adecvate scopului general asumat de ascensiune în clasamentele internaţionale presupune o abordare mai cuprinzătoare a noţiunii de colectiv de cercetare, presupune conjugarea a trei factori majori: corpul cercetătorilor, grupul studenţilor şi reprezentanţii mediului economic şi cultural. Studentul va avea astfel posibilitatea de a se forma, în cheia uceniciei, ca cercetător, asigurând transferul responsabilităţii între generaţii, va putea găsi locul de aplicare în practică a experienţei teoretice sau practic-experimentale în mediul care-l revendică ca specialist, va putea să-şi creeze o carte de vizită convingătoare pentru încorporarea sa în mediile economic culturale angajatoare. Vorbim aşadar despre o Universitate care comunică cu societatea şi care oferă societății noua generaţie de specialişti pregătiţi să revigoreze planul economic, cultural şi spiritual de azi.

Acest tip de comunicare generează comuniunea înţelepciunii cu entuziasmul tinerilor discipoli, întâlnirea comunională poate oferi noi imbolduri menite să genereze acte creaţionale. Căci orice act creaţional este în sine un act de reaşezare a creaţiei în formele binelui, în formele mărturisitoare din virtute a osaturii axiologice a creaţiei însăşi, este o regenerare a moralei actionale şi sociale. De aceea, îi îndemn pe cei care vor citi aceste rânduri să se îndrepte spre UBB ca spre un mediu de promovare şi multiplicare a creativităţii, ca spre un mediu de formare culturală, profesională şi morală din care se nasc competenţe responsabile ce pot contribui din plin la „schimbarea la faţă” a României.

Senatul UBB este forul care va milita mereu pentru Transparenţă, Comunicare, Implicare, Competitivitate, Creaţie şi Virtute, este forul care asigură dezvoltarea dinamicii specializărilor în consens cu necesităţile societăţii şi cu viziunea prospectivă a viitorului imediat şi îndepărtat al acesteia.

Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă

Președintele Senatului