Comisia pentru relația cu mediul socio-economic și academic național

Conducere

  • Președinte
  • Prof. univ. dr. Balogh András
  • Vicepreședinte
  • Conf. univ. dr. Katona Gabriel

Membri

  • Acad. prof. univ. dr. Benedek József
  • Lect. univ. dr. Horia Pasca
  • Șef. lucr. dr. Nicolae Hodor
  • Student Alexandru Florin Rădulea
  • Student Sebastian-Emanuel Gherman