Hotărârile Senatului UBB din anul universitar 2011-2012